Science to Share

Nu komt de aap uit de mouw: alles over zoönosen

Wat is een zoönose? (team introductie)

De term zoönosen wordt gebruikt voor ziekten die worden veroorzaakt door ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen, die van gewervelde dieren op mensen zijn over gesprongen. De laatste jaren komen zoönosen steeds vaker voor, de recente COVID19-uitbraak is daar een goed voorbeeld van. Het onderwerp zoönosen is dus erg relevant, al helemaal omdat het nu ook ons dagelijks leven beïnvloed. Ons team is geïnteresseerd in het ontstaan en de verspreiding van zoönotische ziekteverwekkers, en de invloed van klimaatverandering op deze processen. Bovendien hebben recente uitbraken van vogelgriep bij pluimvee, Q-koorts bij geiten en COVID19 bij nertsen duidelijk gemaakt dat de dieren die het dichts bij ons wonen een risico kunnen vormen voor onze gezondheid. De huidige pandemie bracht ook het publieke debat terug over onze relatie met wilde dieren; hoe we hen behandelen en hoe we omgaan met de natuur in het algemeen. Ons team zal artikelenberichten en clips maken met interessante informatie zodat jij je eigen mening kan vormen over dit onderwerp. Op die manier kan je meedenken over het probleem van zoönosen. 

Wie zijn wij?

Emile

Ik ben geboren in Frankrijk op 24 juli 1997, in een klein stadje aan zee. Ik ben ik altijd al gefascineerd geweest door de natuur om mij heen. Deze interesse groeide uit tot een passie voor natuurwetenschappen en een roeping als wetenschapscommunicator. Ik heb een onverzadigbare drang naar interactie en vertrouw erop dat met het aangaan van essentiële debatten en discussies met volgende generaties, we wegen kunnen bouwen naar een betere toekomst. Ik volg een master in milieuwetenschappen en diergedrag in Utrecht, waar ik mijn vaardigheden uitbreid en vorm geef aan mijn toekomst als schrijver, communicator en onderwijzer in de wetenschappen. Net als veel van mijn collega’s ben ik tot in het diepst van mijn ziel geschokt door de toestand van onze planeet. De ineenstorting van de biodiversiteit en de klimaatverandering zijn de belangrijkste uitdagingen van ons volwassen leven, en ik geloof dat geen wapen effectiever is dan kennis in dit conflict.

Vera

Op school gaf ik altijd al spreekbeurten die iets te maken hadden met mijn grootste interesse; de (levende) wereld om ons heen. Van zwanen en tijgers tot aan de opwarming van de aarde, het fascineerde mij. Zodra ik begon aan de bachelor Biologie in Utrecht wist ik dat ik op de juiste plek zat. Niet alleen leerde ik ontzettend veel over allerlei verschillende organismen en het onderzoek ernaar, ik leerde ook om erover te praten met de mensen om mij heen. Als master student van Bio Inspired Innovation leerde ik meer over de kloof tussen mensen en natuur. Mijn verbazing groeide. Ondanks het feit dat klimaatverandering en verlies van biodiversiteit nu algemeen bekende onderwerpen zijn, wordt er nog steeds bar weinig aan gedaan. Hoe kan dit? Waarom kijken mensen weg? Het fascineert, frustreert en motiveert me allemaal tegelijk. Wetenschaps communicatie lijkt een belangrijk onderdeel van de oplossing! Wil je mij iets vragen over deze onderwerpen? Dan kan je me een mailtje sturen: v.e.denbesten@students.uu.nl

Mina

Het levenslicht heb ik gezien op 28 februari. De natuur en dieren hebben mij van jongs af aan gefascineerd. Deze fascinatie voor de natuur en dieren hebben een rol gespeeld bij mijn keuze voor de Master Science Education and Communication. Ik kijk met plezier uit naar het vak Communicating Science with the Public om wetenschap over de natuur en dieren op een boeiende manier te communiceren met jongeren. Deze jongeren zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen in het behoud en verbeteren van het leefmilieu voor ons allemaal.

Lena

Fascinatie voor en bezorgdheid over ons milieu houden me al langer bezig dan ik me kan herinneren. Als logisch gevolg daarvan volgde ik een bacheloropleiding Milieukunde in de unieke en prachtige stad Greifswald, Duitsland. Een geweldige beslissing! Maar toch, er ontbrak iets … Ik realiseerde me dat ik meer natuurkunde en programmeren nodig had in mijn leven. Niet gek, toch? Dus verhuisde ik naar Utrecht om mijn studie voort te zetten in de masteropleiding Klimaatnatuurkunde. Als toekomstige onderzoeker vind ik het belangrijk dat iedereen wetenschap kan begrijpen en toepassen. Dit is vooral belangrijk met het oog op de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt! Ik ben een groot voorstander van open en toegankelijke wetenschap omdat ik geloof dat informatie de sleutel is tot een eerlijke democratie.